ravensbank

FORMEL-1 LABRADOR RETRIEVER

Hvad er DM-for hold?

DM for hold (Danmarksmesterskabet for hold) afholdes en gang om året i juni måned.

Helt grundlæggende er DM for hold en dyst mellem de 11 regioner som Dansk Retriever Klub består af. Hver region stiller med et hold bestående af fire ekvipager, en holdkaptajn samt evt. en assistent.

De enkelte regioner beslutter selv hvordan de fire ekvipager udtages. De formelle krav er blot, at alle hundene skal være kvalificeret til vinderklasse på B-prøve - det vil sige mindst have to stk. 1. pr. i åben klasse på en officielt koldtvildtsprøve (eller een på B-prøve og een på A-prøve i åben klasse). I praksis er kravene langt højere, da DM er en usædvanlig krævende prøve, som fordrer rutine og ret meget "hår på brystet" af den enkelte hund og for den sags skyld føreren.

Mange regioner afholder holdudtagelser, og vælger så de fire hunde som har opnået flest point på disse holdudtagelser. I region Fyn, har vi en anden udtagelsesform, som er baseret på at kandidater til holdet træner sammen over en periode på nogle uger, hvorefter træningsdeltagere og kaptajn stemmer om hvilke hunde der skal deltage. Ca. en måned før DM sættes holdet, og herefter træner holdet intensivt frem mod den fælles præstation til selve DM.

Inden prøven starter, trækkes der lod om hvilken post de enkelte hold skal starte med. Normalt vil der blive givet en vis skriftlig information om hver post som udleveres om morgenen før prøven til holdkaptajnen.

På hver post stiller holdene med tre hunde, mens een hund står over på hver post. Det er holdkaptajnens opgave er at vælge de tre ekvipager, som vurderes til bedst at kunne arbejde sammen om at løse den enkelte post.

Inden posten går i gang lægger holdet en strategi for hvorledes det ofte meget komplicerede forløb på posten bedst løses. Det vil sige at der tegnes et ideelt billede af, hvilke hunde der gør hvad under prøven. I praksis er det sjældent at det er muligt at holde sig til den perfekte plan, og kvaliteten af apporteringsarbejdet hviler i lige så høj grad på holdets evne til at beholde overblikket og kunne kommunikere indbyrdes mens krigen raser. Man fristes til at sige, nøjagtig som når vi er ude og apportere.

Egentlig er der ret vide rammer for hvad der kan ske på de enkelte poster under et Hold DM, men som oftest består prøven typisk af fire poster, som alle holdene skal prøves på. De enkelte poster har en sværhedsgrad hvor enkelte opgaver ligger i den høje ende af en B-prøve i vinderklasse. Dertil kommer et meget højt stressniveau og det naturlige sværhedsmoment, at de tre hunde f.eks. uvilkårligt skal kunne håndtere at blive dirigeret samtidig.

For år tilbage var DM rent ud sagt meget cirkuspræget. Det var selvfølgelig sjovt når det lykkedes, men rigtig tit kom man ud for, at en hund eller ligefrem et helt hold kom til at se rigtig dumme ud. Og det er jo ikke derfor vi går til prøve med vores hunde.

I de sidste par år har DM taget en drejning så man prøver at skabe situationer som vi kunne være kommet ud for hvis vi var et apporteringshold på en rigtig god jagt. De fire typiske poster til et DM under denne overskrift er:

1. en efterapporteringssituation
2. en andejagt hvor vand er et centralt moment
3. en trampejagt
4. en klapjagt på fasaner, f.eks. remisejagt

Det tilstræbes at disse situationer gøres så jagtrealistiske som muligt, og endvidere stiller man opgaverne på en måde så gode og velførte hunde kan komme til sin ret.

For hver post er der en drejebog for afviklingen så det bliver ens for alle. Selve afviklingen af posten varer typisk ca. 15 minutter, hvor hundene bliver stillet nye opgaver hele tiden. Er der ikke en hund klar til at markere en fugl når den bliver kastet, så må holdet jo løse den fugl som en dirigering. Dirigeringen vil tage længere tid end markeringen ville have gjort, og for at undgå at misse den næste fugl, må holdet lave om i sin strategi. Et andet eksempel kan være, hvis en hund har svært ved at udrede sin sidste fugl, så kan holdet beslutte at sende en anden hund på samme fugl osv. Det at kunne samarbejde, improvisere og bevare overblikket er en utrolig vigtig opgave for hele holdet og ikke mindst holdkaptajnen. Det er vigtigt at huske, at DM ikke vindes af de fire bedste hunde, men af det bedste hold!

På hver post giver dommeren point på 20 point-skalaen. Samarbejdet på holdet tæller med i bedømmelsen, men generelt er det afgørende for bedømmelsen, at fuglene er kommet hjem og i mindre grad gives der stilkarakterer for hvordan det blev gjort. Med mindre en bestemt hund laver åbenbart belastende fejl, så bedømmes holdets præstation på bundlinjen, og der skeles i mindre grad til hvilke hunde der har taget det store slæb og hvilke hunde der har holdt sig mere i baggrunden.

Tilbage