ravensbank

FORMEL-1 LABRADOR RETRIEVER

Hvad er C-prøver?

C-prøve er i princippet det samme som B-prøve, men det er en uofficiel prøve hvor resultatet ikke er en officiel merit, og som derfor ikke anerkendes som adgangsgivende til andre prøver. C-prøven afholdes normalt på koldt vildt som en B-prøve, men det ses oftere og oftere at C-prøverne afholdes på dummier.

C-prøver afholdes lokalt af de enkelte regioner under DRK, og prøverne er mere uformelle, da der normalt dispenseres fra en række krav så som prøvernes indhold, vildtarter, alderskrav etc., og dommerne er som regel ikke-autoriserede. Man skal se på C-prøverne som en slags "træningsprøver", hvor man øver sig til de officielle prøver - først og fremmest B-prøverne.

C-prøverne er rigtig gode at bruge som træning til B-prøver, og samtidig kan man bruge dem til at få en bedømmelse af hundens træningsniveau og lære lidt om hundens stærke og svage sider.

Den måske allervigtigste del af C-prøverne er selv at få noget prøveerfaring så man kan slappe mere af og efterhånden kan gå på prøve uden at være en belastning for hunden.

C-prøverne varierer utrolig meget i kvalitet, hvilket bl.a. skyldes at det er blevet en almindelig opfattelse at prøverne overhovedet ikke er underlagt et reglement. Det er de: Det almindelige prøvereglement for DRK gælder skam også for C-prøver! Det er korrekt at man kan dispensere fra en lang række ting på C-prøverne, men det skal annonceres på forhånd, hvilket i praksis sjældent sker. Så man må på en C-prøve være forberedt på pludselig at befinde sig i en prøvesituation som aldrig kunne forekomme på en B-prøve.


Nyttigt link:
Download markprøvereglement for DRK fra denne side.

Tilbage