ravensbank

FORMEL-1 LABRADOR RETRIEVER

Hvad er PRAprcd "Progressive Retinal Atrophy" hos Labrador Retriever?

Det er frygten for den arvelige øjensygdom PRA der ligger bag ved behovet for at øjenundersøge avlshundene, og det er også her begrebet "Optigen"-test kommer ind i billedet.

PRA står for "Progressive Retinal Atrophy" og er en forholdsvis sjælden sygdom der kan ramme Labrador Retriever. Der findes flere slags PRA, men den som findes hos Labrador og som man frygter er den såkaldte "Progressive rod-cone degeneration" (prcd). Ialt forkorter man til PRAprcd.

At sygdommen er sjælden betyder ikke at vi skal være ligeglade med den. Sygdommen udarter sig ved at hunden på et tidspunkt i livet, først udvikler ”natteblindhed”, hvor hunden ser dårligt i tusmørke (4-6 års alderen) og kan vægre sig ved at gå fra et oplyst rum til mørkere omgivelser, f.eks. ved aftenes luftetur. Gradvis tabes også synet om dagen, og hunden ender med at blive blind (typisk ved 6-8 års alderen).

Der findes ingen behandling der kan forsinke, standse eller vende synstabet.

Jeg støtter enhver avlsrestriktion som fører frem til et sundere og bedre opdræt af Labrador Retriever.

I mange år har det været et krav fra DKK, for at bruge Labrador Retrievere i avlen, at både hanhund og tæve blev øjenlyst af en særligt uddannet og autoriseret øjendyrlæge. Denne øjenlysning måtte højest være 12 måneder gammel på parringsdagen. Gennem øjenlysningen blev der undersøgt for en række øjensygdomme, herunder PRAprcd.

I 2005 beskrev det amerikanske firma Optigen den recessive arvegang for PRAprcd, og udtog patent på en gentest der kunne fastslå om en hund var fri, bærer eller affected i forhold til PRAprcd. Denne test licensieres nu videre til en lang række laboratorier.

Efter fremkomsten af Optigen testen har Dansk Kennel Klub ændret avlsrestriktionerne, således at hvis man een gang for alle lader sin hund Optigen-teste vil dette resultat altså kunne træde i stedet for den årlige øjenlysning. Avlsrestriktionen er tilsvarende ændret, således at man nu kun må avle på fri/fri eller fri/bærer. På disse kombinationer er der ingen som helst risiko for at afkommet vil få sygdommen. Omvendt er det ikke tilladt at avle på bærer/bærer, da der her statistisk vil være 25% af afkommet der får sygdommen.

Da Optigen-testen ikke dække andre øjensygdomme end lige præcis PRAprcd, anbefales det, at man inden første parring lader en øjendyrlæge udstede en attest for at hunden er fri for arvelige øjensygdomme. Denne anbefaling følger jeg naturligvis.

Der er fra 1. januar 2011 indført avlsrestriktion som betyder at forældredyr gentestes for PRAprcd (Optigen-test). Samtidig er det kun tilladt at parre fri/fri eller fri/bærer. I disse tilfælde vil intet afkom nogensinde kunne udvikle sygdommen. Allerbedst er det selvfølgelig at have Optigen-test suppleret med en øjenlysning, da man derved også er dækket ind i forhold til evt. andre øjensygdomme.

Samtidig med indførelsen af krav om gentest af begge forældredyrene, har man delvist opretholdt kravet om almindelig øjenlysning, således at forældredyr skal øjenlyses traditionelt inden første parring og hvis de skal bruges i avlen efter det fyldte femte år skal de øjenlyses igen.

Du kan læse mere om øjenlysning inden avl ved at klikke her.Dette er relevante links:

Optigen USA

Tilbage